Bafra Açı Okulları » DEĞERLER EĞİTİMİ
Sosyal Medya Hesaplarımız

DEĞERLER EĞİTİMİ

Anasayfa » DEĞERLER EĞİTİMİ
Topluma yararlı insanlar yetiştirmek için belli bir plan ve program çerçevesinde sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin hem kişilik hem de ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimize günlük hayatı planlama becerisi, kişisel gelişim ve sosyalleşme konularında güzel değerler kazandırılamaya çalışılmaktadır.Kaybolmaya yüz tutmuş saygı, dürüstlük, yardımseverlik gibi insani değerleri yaşatma gayretindeyiz. Amacımız kendisi ile barışık, insanlığa yararlı, kişilikli ve kimlikli nesillerin topluma kazandırılmasıdır. Düşünen, okuyan, fikir üreten, paylaşan, yardımlaşan, sosyal, kişilikli, ahlaklı, örnek nesiller yetiştirmek hedefimizdir.

Bu çerçevede;

» Karakter eğitimi çalışmaları
» Davranış kazandırma çalışmaları
» Evde okul çalışması
» Destekleyici etüt çalışmaları yapılmaktadır.
Değerler Eğitimi“Değerlerimize sahip çıkan nesiller yetiştiriyoruz”

ERDEMLİ NESİLLER İÇİN YEŞEREN UMUTLAR

Değerler eğitimi birimi olarak en önemli amacımız, öğrencinin içinde bulunduğu herhangi bir organizasyonda bir projede hedeflenen davranışı yaşayarak edinmesidir. Yaşayarak öğrenme adını da verebileceğimiz bu yaklaşımın öğrencilerimizde bırakacağı en önemli iz değerlerin ve erdemli davranışların onların kendi yaşanmışlıklarına dönüşmesidir. Dolayısıyla büyürken oluşan kimliklerinin birer parçası haline gelecek olan bu tecrübeler, arzu edilen şahsiyetler olabilmelerinin temelini teşkil edecektir.

Bu doğrultuda öğrencilerin katılımıyla organize edilen projelerin başında “Evde Okul” çalışmaları gelmektedir. “Evde Okul” çalışması, öğrencilerin kendi aralarında oluşturdukları gönüllü gruplara sınıf öğretmenlerinin rehberlik etmesiyle şekillenmektedir. Değerler eğitimi birimi, milli ve manevi değerlerin aktarıldığı evde okul gruplarının organizasyonunu ve işleyişini yönetir. Yine öğrencilerin aktif olarak içinde bulundukları diğer çalışma yoksul aile ziyaretleridir. Önce vermeye yakınlarından başlayan öğrencilerimiz kendi çevremizdeki ya da yakın çevredeki yoksul ailelere yardım elini uzatmaktadırlar. Harçlıklarından yaptıkları bağışlarla sınıfça topladıkları parayı  her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi bir aileye ulaştırmakta ve onların yaşamlarına şahit olmaktadırlar.

Bunun yanında değerler eğitimi birimi yaptığı organizasyonlarla yardım elini sadece ülke içine değil dünyanın birçok ülkesine uzatmaktadır. Geçen yıl kurban bayramı vesilesiyle dört Afrika ülkesine bizzat öğretmenlerimizin katılımıyla ulaşılmıştır. Bunun akabinde edinilen tecrübe yaşanan ve şahit olunan olaylar bütün öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirilen bir programda paylaşılmıştır.

Değerler Eğitimi Birimi öğrencilerimizi dini ilimleri doğru bir şekilde öğrenmeleri konusunda da desteklemektedir. Ders çıkışlarında yapılan Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma çalışmaları, değerler eğitimi dersinde Hayat Ölçülerimiz konulu hadis okumaları yapılmaktadır. Böylece Din Kültürü ve Ahlak bilgisi dersi ve diğer çalışmalar öğrencide bütüncül bir bakış açısının oluşmasını sağlamaktadır.

Değerler eğitimi çalışmaları bağlamında şiir okumadan tiyatro yeteneğine kadar öğrencilerimiz değerlerini sahneye yansıtma fırsatı bulabilmektedirler.  Uygun zamanlara tarihlenen salon programlarında bu yeteneklerini aileleriyle ve yakın çevreleriyle buluşturmaktadırlar.

Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı geziler organize eden birimimiz öğrenci aile öğretmen üçgeninde geçen yıl kutsal toprakları umre ziyareti düzenlemiş ve  manevi iklimi büyük bir aile olarak birlikte teneffüs etmenin huzurunu yaşamıştır.

Bütün bu etkinlikler geleceğin emanet edileceği “değerli” gençleri yetiştirmeyi amaç edinmiş Değerler Eğitimi Biriminin çalışmalarının ancak özeti niteliğindedir. Öğrencilerimizden gelecek yeni projelere daima açık olan birimimiz onların bu husustaki üretkenliğini desteklemektedir.

Değerler Eğitimi Koordinatörlüğü

PROJELERİMİZDEN BAZILARI

Huzura Koşuyoruz Projesi

Öğrencilerimize değerlerimizi öğretmek, bu değerlerin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla branş öğretmenlerimiz, Rehberlik ve “Değerler Eğitimi Zümresi” olarak tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda başlatılan “Huzura Koşuyoruz” namaz seferberliği projesi ile ailelerimizin de yoğun desteğiyle okulda ve evde namaz kılmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizi namaza teşvik etmek için sevecekleri ödüller sunan öğretmenlerimiz, hazırlanmış çizelgelerini kendilerinin doldurmalarını isteyerek böylece öğrencilerimize de güvendiklerini gösteriyorlar.

Bu sayede namaz seferberliğinin amacına ulaştığını görmek hem velilerimizin hem de öğretmenlerimiz tarafından büyük bir sevinçle karşılanıyor.

Güzel Davranış Projesi

Erdemli nesiller yetiştirmek gayemize yönelik olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz “Güzel Davranış” projemizde her hafta öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz.

Bir hafta içerisinde, öğretmenlerimizin gözlemleriyle, her seviyeden bir öğrencimiz toplumun faydasına yönelik gerçekleştirdiği olumlu davranışlarından dolayı ödüle layık görülüyor.