Bafra Açı Okulları » İŞİTSEL ALGI EĞİTİMİ NEDİR?
Sosyal Medya Hesaplarımız

İŞİTSEL ALGI EĞİTİMİ NEDİR?

Dinleme Duymadan Farklıdır
İstesek de istemesek de uyurken bile sürekli sesleri algılarız. Bu durum duymadır. Bunun tam aksine dinleme de ise istediğimiz sesleri duymak, istemediklerimizi almama yetisine sahibizdir. Dinleme; konsantrasyon, dikkat, öğrenme becerisi, dil edinimi gibi birçok becerinin gelişimin de çok önemli rol oynar. Çünkü kulağımız sadece sesleri algılamaz aynı zamanda gözlerimizi ve vücut hareketlerimizi içeren dengeyi sağlamamıza yardımcı olur ve etrafımıza karşı farkındalık yaratır.

Bedenimizi konumlandırma ve motor becerilerin gelişimi gibi birçok uzamsal fonksiyon kulak ile yakından ilgilidir.
Öğrenme algılama ile başlar. Nasıl algılarsak öyle öğreniriz ve nasıl öğrenirsek öyle davranırız.

Duyularımız ile çevreden aldığımız şeyler bizim öğrenmemizin temelini oluşturur. Ancak duyular sadece bilgi almaz aynı zamanda çevredeki olumsuzluklara karşı bizi koruyan da bir sistemdir. Duyuların çevreden aldığı bilgi merkezi sinir sistemi tarafından beynimize iletilir ve beyin buna göre pozisyon almamızı sağlar. Kulak çevreden gelen sesleri alan ve buna göre vücudumuzu konumlandırmamızı sağlayan organımızdır. Vücudu yer çekimine göre düzenleyen konumlandıran sistem kulaktır.
İyi bir kulak .çevreden gelen sesleri ayırt edebilmelidir.

Eğer dinleme iyi çalışmazsa, çevreden gelen (bir arabadan gelen ses gibi) herhangi bir ses değişimi dikkat dağılmasına neden olabilir. Zayıf bir sensör koruması dünya algımızı bozabilir ve gerçekliği yorumlamamızı değiştirebilir. Buda geri dönüş olarak aşırı uyanıklık, endişe,korku ve fobik davranışları tetikleyebilir. Dinlenememe ve uyku güçlükleri ortaya çıkabilir.

İşitsel algı eğitimi; öğrenme, vücudu koruma ve konumlandırma, motor becerilerin gelişimi gibi fonksiyonlarda önemli bir görev üstlenen kulaklarımızın eğitilmesidir. Dinleme eğitimi, dinleme becerisini geliştirmek ve ilerletmek için yüksek frekansta zengin içerikli ve cihaz tarafından özel olarak modifiye edilen müzik ile kendi sesimizi kullanan bir eğitim tekniğidir. Bu Teknik sağ kulak ve sol kulağı ayrı ayrı eğitir.

Problemin özelliklerine göre geliştirilen ayarlar ile her iki kulak, beyin ile ilişkisine göre eğitilir. Örneğin sol kulağı baskın olan, sağ kulağı daha pasif olan bir öğrencide öğrenme ve algılama istenen düzeyde olmaz. Bu durumda sağ kulağı sol kulağa göre daha aktif hale getirmek gerekir. Bu aynı zamanda sağ kulak ile koordineli çalışan sol beynin daha aktif hale gelmesi demektir. Böylece bu öğrenci daha aktif olan sol beyni sayesinde mantık, muhakeme ve dil zekası gelişerek daha kolay öğreneme sağlayacak demektir.