Bafra Açı Okulları » YABANCI DİL EĞİTİMİ
Sosyal Medya Hesaplarımız

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Anasayfa » YABANCI DİL EĞİTİMİ

AÇI OKULLARINDA YABANCI DİL EĞİTİMİ

Açı okullarında uygulanan İngilizce ve Almanca öğretim programları akademik ekibimiz tarafından bizzat yapılandırılmakta ve yönetilmektedir. Bu nedenle İngilizce Bafra Açı Okullarının en iddialı olduğu ve fark yarattığı alanların başında gelir. Öğrencilerimiz 2. dil olarak Almanca dersini okulda öğrenir. Almancayı öğretirken de rahat ve teşvik edici ortam sunan Açı Okulları, öğrenmenin hızını arttırmaktadır. Yanlış yapmaktan korkmayan ve hata yapmanın çok doğal bu süreçten olduğunu gösteren okulumuz Almanca dersine oldukça önem verir. Almanca dersini bir bütün olarak öğrencilerimize öğretiyoruz.

OYUN VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Açı Okulları, tekdüze bir dil öğretiminin sıradanlıktan uzak olması gerektiğini savunur ve bunun için öğrencilerinin ilgi, istek ve beklentilerinin dikkate alınmasının gerektiğini düşünür. Çünkü dil kısa sürede öğrenilemez. Uzun soluklu bir süreç gerekir. Çaba gerektiren bu uzun soluklu süreçte oyunun dâhil edilmesi kurumumuz tarafından savunulan bir yöntemdir. Açı Okullarında oyun, öğrencileri ve öğretmenlerini geleneksel öğrenme ortamının dışına çıkarmakta, dil öğretimini alışılmış, sıkıcı kurallardan kurtarmaktadır. Bu yolla öğrenme daha anlamlı hale gelmekte ve hedeflenen dil öğrenimine daha kolay ulaşılabilmektedir. Oyunun kullanılmasıyla öğrenciler dil öğrenme endişesinden kurtulur, kendilerini olabildiğince rahat hissederler. Çünkü oyunlar rahat ve aktif dil öğrenme-öğretme ortamı sunar. Oyunlu ders ortamında öğrencinin motivasyonu artar ve öğrendikleri daha kalıcı olur.

ANASINIFINDA ÇİFT DİL EĞİTİM

Okul Öncesi İngilizce programının amacı; başka bir dilde de iletişim kurabilme farkındalığı ile İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme motivasyonu oluşturmaktır. Okul öncesi programında hem ana dilde hem İngilizce eğitiminde aynı tema ve hedef kazanımlar çerçevesinde sarmal ilerleyen bir beceri geliştirme programı uygulanmaktadır. Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar. Derste iletişim dili olarak İngilizce kullanılır. Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin evde de devam etmesini sağlar. Ölçme değerlendirme portfolyo çalışmaları ile yapılır.

İLKOKULDA HEDEFimiz YABANCI DİLDE İLETİŞİM, ÖZGÜVENİ KAZANDIRMAK

İlkokul İngilizce programının amacı başka bir dilde de iletişim kurabilme farkındalığı oluşturmak, İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme motivasyonu oluşturmak ve öğrenciyi 5. sınıfta uygulanacak olan yoğun İngilizce hazırlık programına hazır hale getirmektir. Süreç ve gelişim odaklı olarak planlanan program İngilizce okuryazarlık eğitimiyle başlar. Bu aşamada öğrenciler İngilizce dilinde en sık kullanılan kelimeleri doğru telaffuzu ile okumayı öğrenirler ve bu kelimeleri anlama ve kullanmada yatkınlık geliştirirler. Bu çalışma, özellikle ortaokulda yoğunlaşacak olan öğrenme sürecinde onlara büyük avantaj ve hız kazandıracaktır.

ORTAOKUL İNGİLİZCEDE SIÇRAMA DÖNEMİDİR

İngilizce saatinde okul bir dil okuluna dönüşür. 5.Sınıftan itibaren koruma, geliştirme ve özel amaçlı çalışmalar yapılır.

İngilizce öğretim programı bağlantılı beceriler, Temel Beceriler olmak üzere 2 ana kategoride yapılan çalışmalardan oluşur. Öğrenci performansı, yapay zeka teknolojileri kullanılarak, ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir. Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille teması sağlanmaktadır. Ayrıca proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir. Bununla birlikte program dileyen öğrencilerin daha üst düzeylere ulaşmasını da mümkün kılacak potansiyeldedir.